Regulamin

Regulamin studiów podyplomowych

Regulamin zawiera uczelniane uregulowania dotyczące organizacji i toku studiów podyplomowych oraz praw i obowiązków słuchacza.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 

 

 

Programy studiów podyplomowych 2024/2025

Zarządzenie Rektora z dnia 11.04.2024 r. w sprawie terminów wnoszenia opłat za naukę na studiach w roku ak. 2024/2025

Zarządzenie Rektora z dnia 23.05.2024 r. w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025

Zarządzenie Rektora w sprawie opłaty rekrutacyjnej na studiach podyplomowych w roku ak. 2024/2025

Zarządzenie Rektora z dnia 18.05.2023 r. w sprawie wzorów umów zawieranych ze słuchaczami studiów podyplomowych rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2023/2024

 

Zarządzenie Rektora z dnia 16.03.2023 r. w sprawie terminów wnoszenia opłat za naukę na studiach w roku ak. 2023/2024

Programy studiów podyplomowych 2023/2024

Zarządzenie Rektora z dnia 8.05.2023 roku w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024

Zarządzenie Rektora w sprawie opłaty rekrutacyjnej na studiach podyplomowych

Programy studiów podyplomowych 2022/2023

Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia nowego wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Zarządzenie Rektora w sprawie ustalenia terminów wnoszenia opłat za naukę na studiach podyplomowych w roku ak. 2022/2023

Zarządzenie Rektora w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku ak. 2022/2023

Zarządzenie Rektora z dn. 26.09.2022 r. w sprawie wzorów umów zawieranych ze słuchaczami studiów podyplomowych