Edukacja przez sztukę w przedszkolu i szkole podstawowej

Rekrutacja
)

Cel studiów

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

Oferujemy studia przeznaczone dla absolwentów kierunków nauczycielskich.

Zajęcia odbywać się będą w systemie zjazdów weekendowych, przez wysokiej klasy specjalistów z zakresu sztuki i edukacji.

Proponujemy szeroki pakiet kursów, między innymi takich jak: specjalistyczne pracownie artystyczne, metodykę edukacji plastycznej, historię sztuki, psychologię i pedagogikę twórczości. W ten sposób nasi słuchacze mogą poszerzyć swoje kwalifikacje i jednocześnie rozwijać pasje twórcze.

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

 • warunkiem podjęcia studiów jest ukończenie studiów I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich oraz posiadanie potwierdzonych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela oraz pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje przegląd prac i rozmowę kwalifikacyjną.

Zestaw prac (teczka) przedstawionych do oceny musi zawierać do 10 prac w wybranej przez kandydata technice (rysunek, malarstwo, grafika, fotografia, kompozycje przestrzenne, dokumentacja fotograficzna działań artystyczno- edukacyjnych).

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczyć będzie zainteresowań kandydata sztuką i edukacją artystyczną.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Studia przeznaczone dla absolwentów kierunków nauczycielskich.

Studia dają dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji plastycznej / edukacji przez sztukę jako drugiego przedmiotu, na poziomie szkoły podstawowej (przedszkola) oraz przygotowujące do pracy pozaszkolnej.

Sposób prowadzenia zajęć:

Zajęcia będą odbywać się w systemie zjazdów weekendowych (piątek-niedziela).

Przewidywane jest prowadzenie wykładów, oraz ćwiczeń odpowiednio dostosowanych do specyfiki prowadzonej specjalności.

Rozpoczęcie zajęć każdorazowo w piątki od godz. 15.00, zakończenie każdorazowo o godz. 13.00 w niedzielę.

Zajęcia odbywać się będą w formie stacjonarnej.

Planowane terminy zjazdów:  po dwa  zjazdy w miesiącu.

Szczegółowy harmonogram zjazdów zostanie podany w terminie późniejszym.

Zakończenie studiów: studia kończą się obroną pracy dyplomowej (projektu artystyczno-edukacyjnego)

Praktyki – wymiar:  60 godzin

Dolny/Górny limit przyjęć: 25 – 60.

 

Termin składania dokumentów:

1 VI – 14 IX rejestracja kandydatów

18 IX – przegląd prac/ rozmowa kwalifikacyjna

19 IX – ogłoszenie wyników, lista osób przyjętych

20 IX – wpisy na studia

21 IX – ogłoszenie listy rezerwowej

22 IX – wpisy z listy rezerwowej

 

Dokumenty
 1. Podanie kandydata na studia podyplomowe
 2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe 
 3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz.,
 4. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Zdjęcie x 1 szt.
 6. Pozostałe wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
Terminy
Termin rejestracji elektronicznej
2023-06-01 - 2023-09-14
Planowany termin rozpoczęcia
2023-10-01
Czas trwania studiów
3 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej, Kraków, ul. Mazowiecka 43 z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, zajęcia stacjonarne
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty
 • Utwórz konto  w elektronicznym systemie rekrutacyjnym IRK aby zarejestrować zgłoszenie na studia podyplomowe.
 • Uzupełnij krok po kroku następujące informacje:
  1. dane osobowe
  2. dane o wykształceniu
  3. zamieść skany dokumentów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe
  4. wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na konto podane w zakładce PŁATNOŚCI, bez niej nie będziesz brany pod uwagę podczas weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych.
   
 • Czekaj na decyzję o zakwalifikowaniu na studia, którą otrzymasz w zakładce WIADOMOŚCI w systemie rekrutacyjnym.
 • Jeśli zostałeś zakwalifikowany otrzymasz informacje w jakim terminie i miejscu należy dokonać wpisu na listę słuchaczy.
 • Jeśli nie będziesz mógł złożyć dokumentów osobiście istnieje możliwość przesłania ich listownie, pamiętaj jednak, że dokumenty muszą dotrzeć do Uniwersytetu w wyznaczonym terminie. Adres wysyłki dokumentów zostanie podany wraz z informacją o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe.
 • Ewentualne pytania można kierować na adres mailowy do kierowników poszczególnych studiów podyplomowych. Adresy do korespondencji w systemie rekrutacyjnym znajdziesz przy każdym kierunku po prawej stronie.
   
 • UWAGA! Decyzja o uruchomieniu studiów zostanie podjęta po przeprowadzeniu wpisów na listę słuchaczy. Po zakwalifikowaniu i dokonaniu wpisu na listę słuchaczy dostaniesz potwierdzenie o tym, czy studia zostaną uruchomione i zostałeś na nie przyjęty.
 
 • O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK (muszą być załączone wszystkie wymagane dokumenty oraz wniesiona opłata rekrutacyjna.
 
 • Aby dokonać wpisu na listę słuchaczy będziesz zobowiązany dostarczyć w wyznaczonym terminie następujące dokumenty :
  1. Podanie kandydata na studia podyplomowe (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz., (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany), wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany). Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty czesnego w 2 równych ratach w każdym semestrze). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza( to nie jest to samo konto które służy do wpłaty opłaty rekrutacyjnej).
  4. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  5. Zdjęcie x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie).
  6. Pozostałe wymagane dokumenty w zależności od wymagań na danym kierunku (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Biura Rekrutacji nr tel. 12 662 74 80.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

2250

Terminy rat

I rata – do 30 października 2023 r.,
II rata – do 30 listopada 2023 r.,
III rata – do 15 marca 2024 r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2024 r.

Podane terminy rat czesnego obowiązują w danym roku akademickim. Terminy kolejnych rat będą podane w następnym roku akademickim.

Kadra

Dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa prof. UP
Kierownik studiów

Kadra:

Prof. Piotr Jargusz

Dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa prof. UP

Dr hab. Agata Agatowska prof. UP

Dr hab. Marek Batorski prof. UP

Dr Jacek Pasieczny

Mgr Sebastian Bożek

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Biuro Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 50, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej

  30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 43

  e-mail: imiea@up.krakow.pl

  tel. 12 662 66 72